Privacyverklaring

Ludvikov Horses & Holiday kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ludvikov Horses & Holiday.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
* Uw voor- en achternaam
* Uw adresgegevens
* Uw e-mailadres

Ludvikov Horses & Holiday verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, als u daar om verzoekt.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor eigen bedrijfsdoeleinden. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens en de gegevens zullen ook niet met derden gedeeld worden, tenzij de wet anders voorschrijft. Er zullen geen persoonlijke gegevens verkocht worden aan derden.

Ludvikov Horses & Holiday bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Op de website van Ludvikov Horses & Holiday worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ludvikovcz.com
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ludvikov Horses & Holiday neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens iet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ludvikov Horses & Holiday verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@ludvikovcz.com